Blog

Ngọc Trai Núi Cà phê / Media  / Cách pha cà phê phin ngon

Cách pha cà phê phin ngon

Ly cà phê pha Phin đậm đà của Việt Nam vẫn luôn là một điều gì đó rất đặc trưng mà không gì thay thế được. Không chỉ là cà phê, mà nó mang hồn cốt của một nét văn hóa Việt truyền đi toàn thế giới. Ông Didier Corlou […]