Ly cà phê pha Phin đậm đà của Việt Nam vẫn luôn là một điều gì đó rất đặc trưng mà không gì thay thế được. Không chỉ là cà phê, mà nó mang hồn cốt của một nét văn hóa Việt truyền đi toàn thế giới....