Author: NTN Team

Ngọc Trai Núi Cà phê / Articles posted by NTN Team

Sau một thời gian demo mô hình “Cà phê ngon trên hè phố” được nhiều sự ủng hộ và khích lệ. NGỌC TRAI NÚI Cà Phê xin thông báo đến quý khách hàng vào thứ 7 (11.2.2023) khai trương điểm NHƯỢNG QUYỀN THỨ 3 tại địa chỉ:...