Blog

Ngọc Trai Núi Cà phê / Fine Robusta  / Fine Robusta là gì?
Ca Phe Fine Robusta La Gi

Fine Robusta là gì?

Cà phê Fine Robustacà phê Robusta được chấm điểm đến ngưỡng “Fine” bởi R Grader và R Grader được chứng nhận bởi CQI. Quá trình chấm điểm cà phê nhân xanh và quá trình rang cà phê Robusta theo tiêu chuẩn của CQI & SCA.

Sau khi thẩm định đạt số điểm thử nếm hương lẫn vị từ 80/100 điểm về tiêu chuẩn khắt khe, cà phê Robusta vượt qua tiêu chuẩn khắc khe này được gọi là Fine Robusa. Núi nhà mình hay gọi tắt là Fine Ro.

Chú thích:
CQI: Bộ Chuẩn Mực Quản Lý Chất Lượng Fine Robusta (Q Fine Robusta Standards and Protocols) 

SCA: hiệp hội cà phê đặc sản thế giới

Hai năm trở lại đây, khi phải đối diện với tình trạng biến đổi khí hậu, năng suất canh tác cà phê Arabica bị sụt giảm nghiêm trọng, cà phê Robusta từ đó bắt đầu được chú ý hơn với version chất lượng cực cao: Fine Robusta.

Từ đây từ khóa Fine Robusta bắt đầu được tìm kiếm nhiều hơn trên công cụ Google search.

tham khảo CÀ PHÊ FINE ROBUSTA của núi

Ca Phe Fine Robusta Ngoctrainui Caphe